Obecny skład Zarządu chóru:

Liliana Jędrzejczak – Dyrektor artystyczny/Dyrygent, 
Jarosław Skórski – Prezes, 
Adrian Rode – Wiceprezes, 
Małgorzata Klimowicz – Członek Zarządu